Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга

МОЈОТ НЕПРИЈАТЕЛ ИТАР ПЕЈО

„Прочитај ми ги приказните за Мариово. Најпосле ќе откријам како се викам“.

Калина Малеска


цена: 250 ден.
Ништо веќе по „Мојот непријател Итар Пејо“ на Калина Малеска нема да биде како што беше со нејзините раскази, но и со приказните на Итар Пејо, зашто, кога и да ги слушнеме – ќе знаеме дека еден фиктивен книжевен лик со заборавено име стои како глас и зад неа, но и зад Пејо, како негова заумна мисла, како сенка и како идеја за општа правда и праведност. Како осовременета книжевна вистина за фолклорното наследство. Оваа одлична раскажувачка јас-точка на измислен лик сопoстaвен на Итар Пејо, целосно ги освојува читателските симпатии и на распнатото јаже помеѓу измислениот лик и неговиот „непријател“ - фолклорниот херој, еквилибристички вешто го движи исписот на новата можна книжевна вистина. Или тајна...

Оливера Ќорвезироска


ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани 100LE