Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга

ЕАСЕА

Препознавајќи го квалитетот на нашата издавачка програма, во изминатите години, поточно, од 2009 година, наидовме на голема поддршка од Програмата за култура (2007-2013) на Европската унија, со чија помош издадовме многу современи дела на европската литература, кои наидоа на одличен прием кај македонските читатели.


ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани 100LE